Digitale toegankelijkheid

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hechten er waarde aan dat de Transitievisie Warmte voor iedereen toegankelijk is. Er wordt daarom hard gewerkt om deze informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden.

Dit iReport van de Transitievisie Warmte omvat communicatie van de overheid. Daarom moet deze website moet voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Dat betekent dat alle doelgroepen de website goed kunnen gebruiken.

Nog niet de hele website voldoet aan alle eisen. Ten aanzien van twee aspecten willen wij duidelijk maken dat wij ons bewust zijn van de nog niet optimale toegankelijkheid:

PDF-documenten

PDF-bestanden laten we zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidseisen voldoen. We kunnen niet garanderen dat ze volledig toegankelijk zijn. Heeft u een pdf-bestand dat u niet kunt lezen, laat het ons dan weten. Wij helpen u graag!

Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van alternatieve tekst bij afbeeldingen of koppen. Dit komt doordat in het verleden de kennis nog niet aanwezig was hoe je een document toegankelijk moest maken;

Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.

Maatregel: We proberen zo veel mogelijk alternatieven te bedenken voor niet toegankelijke pdf documenten.

Video-bestanden

Op een aantal plekken op deze website zijn inspiratievideo’s opgenomen. Deze zijn niet (volledig) toegankelijk.

Oorzaak: De video’s op deze website zijn niet voorzien van ondertiteling.

Gevolg: De video’s zijn niet toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Maatregel: Op termijn worden de video’s op deze website voorzien van ondertiteling.