Downloadpagina

Op deze pagina kunt u een aantal documenten downloaden die met de Transitievisie Warmte van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland te maken hebben. 

Printbare versies Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte gemeente Ooststellingwerf

Cover Transitivisie Warmte gemeente Ooststellingwerf

Transitievisie Warmte gemeente Weststellingwerf

Cover Transitievisie Warmte gemeente Weststellingwerf

Transitievisie Warmte gemeente Opsterland

Cover Transitievisie Warmte gemeente Opsterland

Bijlagen

Verdieping: resultaten participatietraject

Illustratie cover bijlage I (Verdieping - resultaten participatietraject)

Verdieping: uitgangspuntennotitie

Cover bijlage 2 (Verdieping - uitgangspuntennotitie)

Verdieping: energiebesparingspotentie per CBS-buurt

Cover bijlage 5 (Verdieping - energiebesparingspotentie)

Kaarten en infographics

WAT-kaart gemeente Ooststellingwerf

Illustratie WAT-kaart Ooststellingwerf

WAT-kaart gemeente Weststellingwerf

Illustratie WAT-Kaart Weststellingwerf

WAT-kaart gemeente Opsterland

Illustratie WAT-kaart Opsterland