Maatschappelijke verwachtingen

De warmtetransitie is een complexe opgave. Het zal nog tientallen jaren duren voordat alle woningen en gebouwen in onze gemeenten aardgasvrij zijn. Tegelijkertijd heeft nu handelen al direct een effect voor de komende jaren en kan niet langer worden gewacht met het zetten van de benodigde stappen. In het onderdeel 'Uitkomsten participatietraject' geven we de belangrijkste thema‚Äôs weer die naar voren zijn gekomen uit de enquête en de focusgroepen. Als OWO-gemeenten hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd die als basis dienen voor de uitvoeringsplannen en meer duidelijkheid geven aan inwoners en stakeholders. De uitgangspunten staan opgesomd in het onderdeel 'Gemeentelijke uitgangspunten'.