Van aardgas naar een duurzame warmte-oplossing

In 2050 moeten alle gebouwen aardgasvrij worden verwarmd. Dat is een complexe opgave. In het onderdeel ‘De opgave’ wordt voor de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland afzonderlijk beschreven hoe groot deze opgave is. In het onderdeel 'De route naar aardgasvrij verwarmen' beschrijven we welke stappen er genomen kunnen worden voordat een duurzaam alternatief mogelijk is. In het onderdeel ‘Duurzame warmte-oplossingen uitgelegd’ wordt beschreven welke alternatieven voor aardgas er zijn, en ook welke aandachtspunten daarbij komen kijken. In het onderdeel ‘Verkenning van de warmte-alternatieven per gemeente’ wordt beschreven wat op dit moment het meest reële warmte-alternatief is. Omdat beperking van de warmtevraag altijd goed en slim is, is het besparingspotentieel door isolatie van gebouwen berekend. De resultaten hiervan worden beschreven in het onderdeel ‘De besparingspotentie per gemeente’.