Het proces naar de Transitievisie Warmte

In de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland zijn we in december 2020 gezamenlijk gestart met het traject om te komen tot de Transitievisie Warmte. Meerdere redenen lagen ten grondslag aan deze samenwerking. Allereerst lijken we als drie gemeenten zowel qua bebouwingstructuur, woningenbestand en aanbod van verschillende duurzame warmtebronnen op elkaar. Daarnaast wordt door samen te werken optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring en is de gezamenlijke aanpak efficiënter. Tenslotte werken we in OWO-verband ook al op andere thema‚Äôs samen.

Er is in drie fasen toegewerkt naar de Transitievisie Warmte. In fase I (Analyse en voorbereiding) is voor iedere buurt onderzocht wat kansrijke warmteoplossingen zijn. Ook is er - met behulp van input van inwoners, ondernemers en professionele stakeholders - nagedacht over uitgangspunten. Deze fase duurde van januari tot april 2021. In fase II (Afstemmen en afwegen) werden de oplossingen getoetst met stakeholders, en later voorgelegd aan de Colleges van B&W en de raden. De uitkomsten zijn vastgelegd in een concept-Transitievisie. Deze fase duurde van mei tot augustus 2021. In fase III (Opstellen en vaststellen) zijn gebouweigenaren en inwoners geïnformeerd over de Transitievisie Warmte. De Colleges van B&W en de gemeenteraden hebben er daarna een besluit overgenomen. Dit is gebeurd in de periode september-december 2021.

De gemeente heeft een regierol, maar de warmtetransitie is een opgave voor veel verschillende partijen en uiteindelijk krijgen alle inwoners er direct mee te maken. We hebben er daarom voor gekozen om zowel bij inwoners als professionele stakeholders input op te halen voor deze Transitievisie Warmte. Zo borgen we een zo breed mogelijk draagvlak voor de warmtetransitie in onze gemeenten. In dit hoofdstuk leest u welke stappen zijn gezet om in gesprek te gaan met en gebruik te maken van de kennis van inwoners en organisaties.

Inspiratie: Kranendonk verduurzaamt

De warmtetransitie betekent dat niet alleen woningen van het gas af gaan. Ook bedrijfsgebouwen moeten op termijn van het gas af. Kranendonk Vastgoedonderhoud in Noordwolde (gemeente Weststellingwerf) is al goed bezig, met een nieuw klimaatneutraal bedrijfspand. Benieuwd wat Kranendonk Vastgoedonderhoud doet op het gebied van duurzaamheid? Bekijk het filmpje!

Video

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.