Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen zoals CO2 meer uit te stoten. Door minder aardgas te gebruiken en uiteindelijk alle gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Zo voorkomen we dat het klimaat verder opwarmt.

Daarom gaan we de komende dertig jaar dingen anders doen. Nu gebruiken we aardgas om gebouwen te verwarmen, te koken en om warm te douchen. De komende jaren gaan we over op duurzame warmtebronnen. Deze verandering wordt ook wel de warmtetransitie genoemd.

De warmtetransitie is niet van de één op de andere dag klaar. Er komt veel bij kijken. Een goede visie om de warmtetransitie voor te bereiden is daarom belangrijk. Door hier nu over na te denken, zijn we er straks beter klaar voor. Dat doet de gemeente Weststellingwerf - samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland - door een Transitievisie Warmte op te stellen. Door dit samen te doen, kunnen we van elkaars kennis en ervaring leren. Niet alleen de gemeenten Weststellingwerf doet dit; de Rijksoverheid heeft alle gemeenten in Nederland ook gevraagd een Transitievisie Warmte op te stellen.

De Transitievisie Warmte is als het ware het spoorboekje naar aardgasvrije gebouwen in de gemeente Weststellingwerf in 2050. Dat einddoel staat vast, maar we weten nog niet precies hoe we er komen.

Direct van het aardgas afgaan is vaak te duur en ingewikkeld. Daarom zetten we eerst in op het zoveel mogelijk voorbereiden van alle gebouwen op een aardgasvrije toekomst. Zo zijn we optimaal voorbereid om voor 2050 alle gebouwen aardgasvrij te kunnen maken. In de Transitievisie Warmte stippelen we uit welke routes we kunnen nemen voor de verschillende dorpen en buurten en moedigen we iedereen aan om zogenaamde geen-spijtmaatregelen te treffen: maatregelen die het energiegebruik beperken en altijd lonend zijn.

In sommige dorpen en buurten zijn er kansen om al sneller stappen te zetten richting aardgasvrije gebouwen. Die kansen nemen we serieus, en daarom gaan we onderzoeken of we hier al voor 2030 een plan kunnen opstellen om deze dorpen en buurten duurzaam te gaan verwarmen. Ook dit wordt beschreven in de Transitievisie Warmte.

We staan nog maar aan het begin van de warmtetransitie. Gaandeweg krijgen we steeds meer kennis en ideeën en wordt nieuwe kennis opgedaan. Daarom willen we onze Transitievisie Warmte in ieder geval iedere vijf jaar aanvullen met de nieuwste kennis en inzichten.

Begrippen

We hebben bij het opstellen van deze Transitievisie Warmte geprobeerd om zo min mogelijk ingewikkelde termen te gebruiken. Het is echter niet mogelijk om helemaal geen vaktermen te gebruiken. U zult zien dat diverse woorden in deze Transitievisie Warmte zijn onderstreept. Wanneer u met de muis op zo'n onderstreept woord gaat staan, kunt u lezen wat dit woord betekent.

In de bijlage 'Verdieping: lijst met begrippen' vindt u een compleet overzicht met de betekenissen van de verschillende termen.