Onze rol bij collectieve warmte-alternatieven

Bij een collectieve warmtevoorziening waarbij meerdere gebouwen worden aangesloten en daardoor ingrepen in de ‘openbare ruimte’ zijn vereist, hanteren we als gemeenten een sturende rol. Dat betekent dat we als gemeente het initiatief nemen om:

  • De financiële en technische haalbaarheid te onderzoeken;

  • Partijen bij elkaar te brengen;

  • De communicatie, samen met partners, te verzorgen met inwoners van betreffende woningen en eigenaren van gebouwen;

  • Een actieve rol te nemen in het verwerven van de benodigde middelen.

Bij een semi-collectieve voorziening waarbij slechts één (verzamel)gebouw wordt aangesloten, bijvoorbeeld één appartementencomplex of één kantoorgebouw, stimuleren we als gemeenten de ontwikkeling van de semi-collectieve warmte-oplossing. Dit kunnen we als gemeenten doen door de eigenaar van het pand en/of VvE te wijzen op de kansen voor een collectief warmtesysteem en informatie en data te verstrekken.

In 2022 gaan we als gemeenten de haalbaarheid van de verschillende (semi-)collectieve warmte-alternatieven verder onderzoeken en op haalbaarheid toetsen.