Warmte-alternatieven voor de gemeente Ooststellingwerf

Op de kaart hieronder ziet u welk duurzaam warmte-alternatief het meest kansrijk lijkt voor de verschillende dorpen, wijken en buurten in de gemeente Ooststellingwerf. 

Door op de knop onder de kaart te klikken, kunt u de WAT-kaart downloaden.

Deze afbeelding toont de WAT-kaart voor de gemeente Ooststellingwerf. Buurten zijn hier weergegeven in de kleuren oranje-blauw, lichtblauw, donkerblauw en grijs. Oranje-blauwe buurten zijn geschikt voor een combinatie van (kleinschalige) warmtenetten en individuele oplossingen. Lichtblauwe buurten zijn het meest geschikt voor individuele oplossingen. Donkerblauwe buurten zijn relatief nieuwe buurten, waardoor hier de individuele all-electricoplossing het meest kansrijk lijkt. In grijze buurten is onduidelijk welke alternatieven voor aardgas hier het het meest voor de hand liggen; hier bevindt zich vooral industrie. Voor het overgrote deel van de buurten geldt dat ze een lichtblauwe kleur hebben. In de tekst onder de afbeelding wordt toegelicht welke buurten een andere kleur dan lichtblauw hebben en waarom.

Voor de gemeente Ooststellingwerf geldt dat voor het overgrote deel van de woningen een individuele optie het meest reële warmte-alternatief is voor aardgas. De meeste woningen staan namelijk relatief ver uit elkaar, waardoor aanleg van een warmtenet per aansluiting erg duur is en er veel warmteverlies optreedt. Daarnaast zijn er weinig warmtebronnen aanwezig om een warmtenet te voeden. Een individuele oplossing, volledig elektrisch of hybride, blijft dan over. Het onderscheid tussen all-electric en hybride is gemaakt op basis van het bouwjaar van de gebouwen. Als gebouwen na 1993 zijn gebouwd dan is het uitgangspunt dat ze dermate energiezuinig zijn of zijn te maken dat all-electric het beste alternatief is. Als 90% van de gebouwen in een dorp of buurt van na 1993 is, dan is deze aangemerkt als een all-electric buurt. Dit betreft de volgende buurten:

  • Oosterwolde:  Biezenkamp

  • Appelscha:  Noord

Voor veel dorpen en buurten geldt dat voor een deel van de woningen all-electric het beste alternatief lijkt en voor een deel van de woningen hybride. In de kaarten staan deze buurten dan als hybride (in het lichtblauw) aangegeven.

In een aantal kernen kan een (kleinschalig) collectieve warmte-oplossing een optie zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwarmen van een deel van een buurt door middel van aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) of Warmte Koude Opslag (WKO)[1]. Voor deze buurten geldt dat de aanwezige warmtebron niet groot genoeg is om de hele buurt collectief te verwarmen, waardoor in deze buurten alleen een combinatie van individuele oplossingen en een collectief oplossing mogelijk is. In de kaarten zijn deze buurten blauw/oranje gearceerd. De uiteindelijke haalbaarheid van de collectieve voorzieningen moet nog nader worden onderzocht op onder andere draagvlak en financiële haalbaarheid.

  • Oosterwolde:  Prandinga, buurten in het centrum, Duistereweg, Snellingerdijk, Zuid

  • Haulerwijk:  Sinnehiem

  • 1 Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem.