Hernieuwbaar gas in de gemeente Opsterland

Het is voor de gemeente Opsterland nog niet bekend of en waar hernieuwbare gassen beschikbaar komen. We kunnen daarom nog niet zeggen of hybride oplossingen ook na 2050 tot de mogelijkheden blijven behoren. Overstappen op een hybride oplossing kan echter ook een tussenstap zijn naar een volledig all-electric warmtepomp. Inzet van hybride warmtepompen is daarom een goede (tussen)stap voor gebouwen die geen gebruik kunnen maken van warmtenetten. Dit geldt zeker voor oudere gebouwen die moeilijk in een keer naar all-electric kunnen gaan.

In 2021 is onderzoek gedaan naar de beschikbare biomassa voor de productie van groengas[1]. De inschatting is dat er met de beschikbare biomassa 308 TJ tot maximaal 471 TJ groengas geproduceerd kan worden per jaar. Dit is gelijk aan ongeveer 41% tot 63% van de (verwachte) warmtevraag in 2030. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle beschikbare biomassa gebruikt wordt of deels geëxporteerd wordt naar andere gebieden. Ontwikkelingen als het inkrimpen van de veestapel zijn niet meegenomen in het onderzoek. Dit geeft aan dat de potentie erg onzeker is.

Er loopt op dit moment een traject in Wijnjewoude om het dorp te gaan verwarmen met groengas (een vorm van hernieuwbaar gas). De Rijksoverheid financiert dit project deels. Dit traject zal hoogstwaarschijnlijk meer inzichten geven in hoe de potentie van groengas in de praktijk zal zijn. Wij volgen dit traject nauwgezet en zullen de inzichten uiteraard delen met alle relevante stakeholders.

  • 1 Groen gas en haar bijdrage aan de Friese energietransitie. New Energy Coalition (2021).