Het elektriciteitsnetwerk in de gemeente Opsterland

Voor alle buurten geldt dat er in meer of mindere mate aanpassingen nodig zijn aan het elektriciteitsnet[1], wanneer gehele buurten overstappen op een all-electric warmteoplossing. Met name in het buitengebied is het elektriciteitsnetwerk (zowel het laagspannings- als het middenspanningsnet) geschikt om op grotere schaal individuele warmtepomp-toepassingen toe te passen. Voor de dorpskernen geldt dat wanneer hele buurten en dorpen overstappen op een all-electric warmteoplossing (warmtepompen zonder gasketels), het elektriciteitsnetwerk in een aantal buurten en dorpen aanzienlijk verzwaard moet worden.

Hierbij moet wel vermeld worden dat andere ontwikkelingen zoals elektrische auto’s, lokale opwek van elektriciteit en nieuwbouw ervoor kunnen zorgen dat het elektriciteitsnet alsnog verzwaard moet worden. Uiteindelijk zal er door de netbeheerder per geval gekeken moeten worden welke aanpassingen op dat moment nodig zijn.

  • 1 Op basis van de informatie uit de buurtanalysetool van netbeheerder Liander over de geschiktheid van de MSR’s en het laagspanningsnet bij all-electric.