Wijken en buurten van de gemeente Opsterland

De analyses die zijn uitgevoerd om tot de Transitievisie Warmte te komen zijn uitgevoerd op CBS-buurtniveau. Per gemeente is te zien welke buurten er worden onderscheiden door het CBS.

Op onderstaande kaarten is de wijk- en buurtindeling te zien die gehanteerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De analyses zijn gebaseerd op deze wijkindeling, omdat er op dit schaalniveaus veel data beschikbaar zijn over veel verschillende onderwerpen. De eerste kaart laat een overzichtskaart van de gemeente zien. Er zijn vier kernen waar deze kaarten niet overzichtelijk zijn: Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen. Daarom zijn er van die drie kernen aparte uitsnedes gemaakt.

CBS-buurtindeling van de gemeente Opsterland. Voor de buurtindeling van Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen zijn specifieke kaarten opgenomen. CBS-buurtindeling van Gorredijk en omgeving. CBS-buurtindeling van Ureterp en omgeving. CBS-buurtindeling van Beetsterzwaag. CBS-buurtindeling van Bakkeveen en omgeving.