Wijken en buurten van de gemeente Ooststellingwerf

De analyses die zijn uitgevoerd om tot de Transitievisie Warmte te komen zijn uitgevoerd op CBS-buurtniveau. Per gemeente is te zien welke buurten er worden onderscheiden door het CBS.

Op onderstaande kaarten is de wijk- en buurtindeling te zien die gehanteerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De analyses zijn gebaseerd op deze wijkindeling, omdat er op dit schaalniveaus veel data beschikbaar zijn over veel verschillende onderwerpen. De eerste kaart laat een overzichtskaart van de gemeente zien. Er zijn drie kernen waar deze kaarten niet overzichtelijk zijn: Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk. Daarom zijn er van die drie kernen aparte uitsnedes gemaakt.

CBS-buurtindeling van de gemeente Ooststellingwerf. Voor de buurtindeling van Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk zijn specifieke kaarten opgenomen. CBS-buurtindeling van Oosterwolde en omgeving. CBS-buurtindeling van Appelscha en omgeving. CBS-buurtindeling van Haulerwijk en omgeving.