Wijken en buurten van de gemeente Weststellingwerf

De analyses die zijn uitgevoerd om tot de Transitievisie Warmte te komen zijn uitgevoerd op CBS-buurtniveau. Per gemeente is te zien welke buurten er worden onderscheiden door het CBS.

Op onderstaande kaarten is de wijk- en buurtindeling te zien die gehanteerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De analyses zijn gebaseerd op deze wijkindeling, omdat er op dit schaalniveaus veel data beschikbaar zijn over veel verschillende onderwerpen. De eerste kaart laat een overzichtskaart van de gemeente zien. Er zijn twee kernen waar deze kaarten niet overzichtelijk zijn: Wolvega en Noordwolde. Daarom zijn er van die twee kernen aparte uitsnedes gemaakt.

CBS-buurtindeling van de gemeente Weststellingwerf. Voor de buurtindeling van Wolvega en Noordwolde zijn specifieke kaarten opgenomen. CBS-buurtindeling van Wolvega en omgeving.